SEIZOEN 2016 - 2017

OVER ABTB

SAMENSTELLING BESTUUR
 
 

De samenstelling van het bestuur van de ABTB is als volgt:

 

voorzitter: Geert Hazeveld
van der Scheerstraat 35
9406 JK Assen
tel. 35 34 44
06 15 02 60 29
lid:

Jannes Dallinga06 29 52 68 44

       
penningmeester: Dick Hummel
Oosterpark 94
9404 BKAssen
tel. 31 56 14
06 21 22 11 44
secr./bondswedstrijdleider: Wilbert Antonissen
Dreslanden 20
9407 JV Assen

06 22 94 79 75
       
datum laatste wijziging: 08-09-2016